VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN I NORRBOTTEN

SA Englund är ett norrbottniskt privatägt företag som verkar inom byggsektorn.

Företaget grundades 1924 och ägs idag av Lennart Englund, Lars Englund, Olov Englund och Jenny Englund Isaksson. 

SA Englund AB har en omsättning av 150 MKR och ca. 70 medarbetare. 

SA Englund AB utför entreprenader i hela Norrbotten och har industriell produktion gällande prefabricerad träbyggnationer i toppmoderna lokaler i Kalix.

Samägda företag är fastighets NIVI AB med bostäder och lokaler i centrala Kalix och Kranarmen AB ett grund och pålningsföretag.