SA Englund AB äger även industrilokaler och kontorsfastighet.

Some description 

Husfabriken där även andra företag hyr lokaler.

Beskrivning: Industri- och kontorsfastighet 

 

Some description

Postterminalen

Beskrivning: Industrifastighet