Kontakt

Felanmälan och uthyrning av lägeheter dagtid

Jenny Englund Isaksson har hand om felanmälan och uthyrning av NIVI:s fastigheter.
Telefon: 0923-121 10
Mobil: +4692312110 eller om akut 070-575 51 99

Fastighetsjouren

Fastighetsjouren kl. 16.00- 08.00 vid akuta ärenden som t.ex. störningsjour. Vid mycket akuta ärenden ring 112.
Mobil: 070-575 51 99, 070-691 00 08, 070-691 00 02