SA Englund är ett norrbottniskt privatägt företag som verkar inom byggsektorn.

Företaget grundades 1923 och ägs idag av Lennart Englund med familj och Lars Englund. 

SA Englund AB har en omsättning av 150 MKR och ca. 70 medarbetare. 

SA Englund AB utför entreprenader i hela Norrbotten och har industriell produktion gällande prefabricerad träbyggnationer i toppmoderna lokaler i Kalix.

Samägda företag är fastighets NIVI AB med bostäder och lokaler i centrala Kalix.

 

Företaget har en allbyggande kompetens, som kan delas in i 4 områden:  

• Om- och nybyggnader på totalentreprenad. Där SA Englund AB ansvarar för byggentreprenaden. 

• Om- och nybyggnader av kontor, skolor och övriga förvaltningsbyggnader direkt åt byggherren. Utförs oftast på generalentreprenad.

• Byggservice 

• Byggande av bostäder