Pågående projekt

Pågående projekt

Magneten

2017-11-14

Gruppbostad. Beställare Luleå kommun

Kommunalhemmet

2017-11-14

40 lägenheter Beställare LKAB

Genvägen, Koskullskulle

2017-11-14

40 lägenheter Beställare LKAB

Kv. Prästen, Kalix

2017-04-10

Nybyggnation 49 st lägenheter. Beställare KalixBo.

Ektjärn och Lulsundet

2016-07-07

Gruppbostäder i Luleå. Beställare: Luleå kommun